Šéfovia analytických jednotiek Úradu vlády SR po stretnutí s premiérom

20.11.2019

Včera, v utorok 19.11.2019, sa o 14:30 hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR stretli s predsedom vlády SR predstavitelia  20 analytických útvarov jednotlivých štátnych úradov vrátane riaditeľa ISA a riaditeľky Implementačnej jednotky ÚV SR,   ktorí informovali premiéra o svojej činnosti a zisteniach v strategických oblastiach rozvoja Slovenska.  
 
Inštitút pre stratégie a analýzypôsobí na Úrade vlády SR od  roku 2016 a  je strategickou analytickou jednotkou štátu.  Jeho hlavnou úlohou je podpora premiéra a vlády pri definovaní národných politík.  Venuje sa, napríklad, oblastiam regionálnej disparity, vplyvu a efektívnemu využívaniu eurofondov, ale aj podpore inovačnej činnosti na Slovensku. Všetky doterajšie analýzy a iné výstupy ISA je možné nájsť na: https://www.vlada.gov.sk//institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/,   ako aj na FB profile:
https://www.facebook.com/pg/ISA.UVSR/posts/.
 
Marián Áč: „Hlavnou úlohou analytikov štátu je podpora politikov pri ich rozhodovaniach a riadení štátu. Naše výstupy sú objektívne, vychádzajú z faktov a overených zdrojov. Časť našej práce si môžeme definovať sami, a to nám dáva priestor zamerať sa na oblasti, ktoré sú problematické alebo potrebujú systematické zlepšenie.“
 
Nedávno sa ISA stal sekretariátom Národnej rady pre produktivitu, so svojím tímom a expertmi z rôznych oblastí pracuje na výročnej správe, v ktorej navrhne opatrenia na zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti Slovenska.
 
Druhým útvarom, ktorý má v rámci verejnej správy ešte širší záber, je Implementačná jednotka pod vedením Miriamy Letovanec – na Úrade vlády  SR pôsobí od 1. augusta 2018. Jej cieľom je sledovanie odpočtu opatrení definovaných v Revíziách výdavkov: https://www.vlada.gov.sk//implementacna-jednotka/. Zároveň napomáha ministerstvám dosahovať výsledky rýchlejšie prostredníctvom tzv. akcelerátorov. Zároveň je útvar zodpovedný za realizáciu auditov na ministerstvách a v štátnych podnikoch. Aktuálnym dokumentom Implementačnej jednotky je Priebežná implementačná správa 2019: /data/files/7635_priebezna-implementacna-sprava-2019-ij-uv-sr_final.pdf.
 
Miriama Letovanec: „Rovnako dôležité, ako samotná tvorba analýz, je zavedenie ich výsledkov do praxe. Pokiaľ ministerstvá a štátne podniky svoje ciele či opatrenia nedosiahnu, tak je našou úlohou na to poukázať a poskytnúť vedeniu ministerstiev spätnú väzbu. Táto spätná väzba by sa mala v konečnom dôsledku prejaviť pri tvorbe rozpočtu na ďalší rok. Takýmto spôsobom sa pomyselný kruh uzavrie a vytvorí efektívny nástroj pre tvorbu verejných politik na báze dát a faktov.“
 
Premiér na stretnutí vyzval zástupcov analytických útvarov k vzájomnej spolupráci, doslova k „zabudnutiu na rezortizmus a úradnícke maniere“, ako aj k poskytovaniu správnych záverov z množstva dát, ktorými tieto analytické útvary už teraz disponujú.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
Šéfovia analytických jednotiek Úradu vlády SR po stretnutí s premiérom

Späť na fotogalériu
 

27137