Sekcia informačných technológií

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Mgr. Marián Németh
E-mail:marian.nemeth@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925251
Fax: