Sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu

Agresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:plk. Mgr. Ing. Peter Kovařík
E-mail:peter.kovarik@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925615
Fax: