Sekcia technickej správy

Agresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Ing. Peter Davidov
E-mail:peter.davidov
Telefóny:02/ 20925229
Fax: