Sekcia výskumu, vývoja a inovácií

Adresa:Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Meno:Michaela Kršková
E-mail:michaela.krskova@vlada.gov.sk
Telefóny:
Fax: