Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Seminár pre mladých farmárov v najmenej rozvinutých okresoch

23.01.2018

V súvislosti s nedávnym vyhlásením výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre malých farmárov s bodovým zvýhodnením projektov realizovaných v NRO organizuje Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v dňoch 26.1.-27.1.2018 v Zlatej Rybe v Zlatnej na Ostrove dvojdňové stretnutie Klub mladých farmárov.

Výzvu zverejnil agrorezort začiatkom januára 2018, pričom k dispozícii je takmer 4,95 milióna eur. Až 28 zo 100 bodov získa žiadateľ, ktorý bude projekt realizovať výhradne v najmenej rozvinutom okrese: http://www.apa.sk/index.php?navID=723&ofs1=0 .

Podrobnosti k výzve sú zverejnené na sídle Poľnohospodárskej platobnej agentúry: www.apa.sk. Žiadosti je možné podať do 13. apríla 2018 na Pôdohospodársku platobnú agentúru.

Program a podrobnosti o seminári nájdete tu.

http://www.mladyfarmar.sk/node/182

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja