Seminár pripravovanej výzvy Dunajského nadnárodného programu na tému: Správa vecí verejných

15.01.2019

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce – Vás pozýva na Tematický seminár venovaný jednej z prioritných oblastí pripravovanej výzvy Dunajského nadnárodného programu na tému: Správa vecí verejných. Podujatie  sa uskutoční v utorok 15.januára 2019 o 9.00 hodine  v Hoteli Bôrik v Bratislave a  bude spojené s Národným informačným dňom pre slovenských účastníkov  -  realizátorov projektov či záujemcov o realizáciu projektov.
 
Cieľom podujatia je poskytnúť záujemcom všetky potrebné informácie, aby sa mohli úspešne uchádzať o podporu svojich projektov. Je to dobrá príležitosť spojiť všetky zainteresované strany a poskytnúť tak príležitosť na spoluprácu, vytvorenie potenciálnych partnerstiev, na zvýšenie vedomostí o programe, ako aj  na získanie nových informácií o tejto výzve. Podujatie sa uskutoční čiastočne v slovenčine a v angličtine.
 
Podujatia sa zúčastnia zástupcovia Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu Dunajského nadnárodného programu (DNP) v SR, zástupcovia ďalších Národných kontaktných bodov krajín DNP, zástupcovia Spoločného sekretariátu DNP, zástupcovia Riadiaceho orgánu DNP, ktorým  je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarska so sídlom v Budapešti,partneri a realizátori projektov zo zahraničia a Slovenska. Súčasťou programu budú aj prezentácie dvoch už realizovaných projektov: DANUBE FLOODPLAIN DANUBESEDIMENT.
Vstup médií je možný s platnou akreditáciou na Úrade vlády SR.
 
Viac informácií na: https://www.danube.vlada.gov.sk/dunajsky-nadnarodny-program/ .
 
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227.
 
26170