SGI a Klub úradníkov dobrej vôle s partnermi hľadajú a ocenia Úradnícky čin roka

16.05.2019

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Úradom vlády SR a ďalšími organizáciami prišli s projektom Úradnícky čin roka ako ocenením za skvelú prácu tímov úradníkov naprieč štátnou či  verejnou správou.
 
Cieľom udeľovania ocenení Úradnícky čin roka je poukázať na úradnícke kolektívy, ktoré sa významným spôsobom usilujú o zlepšenie verejných služieb na Slovensku," povedala Veronika Prachárová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Zuzana Vargová z Klubu úradníkov dobrej vôle potvrdila, že ocenením chcú  „udržiavať motiváciu úradníkov a udržiavať v nich dobrú energiu, aby robili svoju prácu lepšie."
 
Na včerajšej tlačovej konferencii zastupovala Úrad vlády SR generálna tajomníčka služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková:Súťaž považujeme za veľkú motiváciu pre úradníkov. V štátnej správe sa prijatím nového zákona o štátnej službe a jeho inštitútmi darí zlepšovať situáciu v štátnej službe, pričom za najlepší nástroj zlepšovania kvality úradníkov považujem najmä vzdelávanie a rozvoj talentov.“ Poďakovala tiež hlavným organizátorom za oslovenie Úradu vlády SR ako garanta fungovania a rozvoja štátnej služby v SR a prisľúbila aktívnu podporu v šírení tejto myšlienky.
 
Verejný sektor je ten, ktorý stanovuje pravidlá pre fungovanie celej spoločnosti a kvalita úradníkov rozhoduje, či sú tieto pravidlá nastavené správne a či naša spoločnosť bude alebo nebude dobre fungovať," vyjadrila sa vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Lívia Vašáková.
 
Do súťaže sa môžu prihlásiť úradnícke kolektívy z troch kategórii:  úradníci zo samosprávy, miestnej štátnej správy a napokon úradnícke kolektívy ústredných orgánov štátnej správy. Tých bude následne hodnotiť porota, ktorá bude prihliadať na štyri hlavné kritéria. Porota preskúma, aký má úradnícky čin dosah, aký berie ohľad na užívateľa danej služby, spoluprácu medzi úradníkmi a schopnosť reagovať na vývoj.
 
„Prihlášky budú môcť kolektívy posielať do konca júna a že samotné ocenenie bude odovzdané v novembri, spresnila Vargová.


Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
26618