Situácii na Ukrajine venuje slovenská vláda extrémnu pozornosť

10.04.2014

Slovensko je pripravené pomôcť Ukrajine pri zabezpečovaní dodávok zemného plynu, zároveň ale musí myslieť aj na vlastné záujmy. Najoptimálnejšie riešenie reverzného toku plynu na Ukrajinu by podľa premiéra Roberta Fica bolo, keby o tejto téme spoločne rokovali predstavitelia Ukrajiny, Slovenska, Európskej únie aj Ruskej federácie. Robert Fico oznámil, že sme pripravení takéto stretnutie zorganizovať u nás. „Len diskusia medzi nami, Ukrajinou a Európskou úniou je málo na to, aby sme definitívne vyriešili technické riešenie reverzného toku.“
 
Ukrajina
Predseda vlády SR Robert Fico a minister obrany SR Martin Glváč informovali o postoji vlády SR k aktuálnej situácii na Ukrajine.
„Slovenská republika je naozaj pripravená reverzný tok organizovať, ale chránime si vlastné záujmy a preverujeme, či by to neznamenalo porušenie základného kontraktu s Gazpromom s prípadnými sankciami,“ objasnil slovenský premiér. „Čakáme na podpis memoranda s Ukrajinou, nič nebrzdíme, ale chceme mať garancie. Chceme vedieť, kto to zaplatí a či sa investície Eustreamu oplatia. Správame sa ako zodpovedný partner v Európskej únii aj NATO, chceme pomôcť, ale nemôže vzniknúť predstava, že za takéto služby nikto nebude platiť peniaze,“ povedal predseda vlády SR.

Počas dnešného vyhlásenia predseda vlády SR Robert Fico definoval bezpečnostné riziká, ktoré nám v súvislosti s Ukrajinou hrozia. Zvýšené riziko politickej destabilizácie u nášho východného suseda znamená pre nás vyššiu mieru zabezpečenia spoločnej hranice. Tento takmer stokilometrový úsek je zároveň hranicou schengenského priestoru, z čoho pre nás vyplývajú povinnosti garantovať istú mieru bezpečnosti celému tomuto priestoru.

Reálne je aj prerušenie dodávok ropy a zemného plynu na územie Slovenska. „Ukrajina prestala plniť svoje zásobníky, čo ohrozuje dodávky plynu na Slovensko a odtiaľ aj do západnej Európy,“ povedal Robert Fico. Experti zo spoločnosti Eustream premiéra informovali, že pokiaľ by došlo k prerušeniu dodávok plynu, existujú také technické možnosti na reverzný tok, ktoré by dokázali zabezpečiť potrebu plynu pre Slovensko pod podmienkou, že ho v západnej Európe bude dostatok. „Kúpa matky SPP sa opäť ukázala ako životne dôležitá, lebo matka má vo vzťahu k zásobníkom špeciálny kontrakt a ona bude rozhodovať o tom, kam plyn z týchto zásobníkov pôjde,“ podčiarkol predseda vlády.

Vážne hospodárske škody môže Slovensko pocítiť aj pri zavedení ďalších ekonomických sankcií voči Rusku. „Nemali by sme možnosť zabezpečiť náhradné diely pre leteckú a aj inú techniku. Veríme, že k takejto situácii nepríde a že sa uprednostnia diplomatické riešenia,“ skonštatoval Robert Fico. Tretia vlna ekonomických sankcií voči Rusku by bola zavedená vtedy, ak by z jeho strany došlo k ďalšiemu porušeniu územnej celistvosti Ukrajiny.

O situácii na Ukrajine slovenská vláda denne komunikuje s partnermi v EÚ a NATO. „Úlohou vlády aj mojou osobnou je chrániť záujmy Slovenska a jeho občanov v tejto krízovej situácii tak, ako sme to robili aj v roku 2009,“ vyhlásil Robert Fico.

Vyhlásenie Roberta Fica k situácii na Ukrajine14742