Školenie pre prijímateľov finančných prostriedkov z FM EHP/NFM 2009-2014 zamerané na verejné obstarávanie
Dátum zverejnenia: 08.08.2014