Školy zapojené do švajčiarsko-slovenského projektu čaká množstvo aktivít

24.10.2014

Odštartoval ďalší rok fungovania projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Ten už druhý rok realizuje Úrad vlády SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania, v spolupráci so Švajčiarskou konfederáciou. Cieľom je priblížiť školské osnovy potrebám zamestnávateľov a spopularizovať ich.

      Nový školský rok sa začal aj v desiatke pilotných škôl, ktoré na základe projektu zlepšujú kvalitu výučby tým, že sa inšpirovali švajčiarskym systémom duálneho vzdelávania, ktorý kladie dôraz na prepojenie teórie s praxou. V spolupráci s partnerskými zamestnávateľmi upravujú obsah učiva a kladú väčší dôraz na prax, najlepšie priamo v podmienkach zamestnávateľa.

      Hlavným cieľom projektu je pozdvihnúť úroveň stredného odborného školstva a jeho žiakov. Aj z prieskumov totiž vyplýva, že zamestnávatelia uprednostňujú kvalifikovaných pracovníkov, avšak napriek tomu kapacity škôl ešte stále nie sú naplnené. Dôvodom je relatívne malá popularita stredných odborných škôl.

      Projekt podporuje aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. "V mnohých prípadoch je najlepšou prípravou na budúce zamestnanie prax priamo na pracovisku, pod odborným dozorom. Študent sa tak stretáva s technológiou a postupmi, ktoré sa dnes reálne v hospodárstve vyžívajú, kým v škole absolvuje teoretickú prípravu. O tom je duálne vzdelávanie," hovorí štátny tajomník ministerstva školstva Juraj Draxler. "Samozrejme, zďaleka nezačíname na zelenej lúke, oživujeme dobré tradície odborného školstva na Slovensku a dopĺňame ich o moderné prvky," dodáva.

      V priebehu prvého roka fungovania projektu školy zorganizovali množstvo akcií, ktorými popularizovali pilotné študijné odbory, aby prilákali čo najväčší počet záujemcov o štúdium. Rôzne konferencie, výskumy či prednášky odborníkov pomáhajú študentom lepšie nazrieť do odboru, ktorý ich zaujíma, a tiež pochopiť, že študovať na stredných odborných školách sa oplatí.

      Mladý tvorca, Farby vedy a techniky, Priemysel cez objektív, Aquascout, Deň Alchymistov... To sú len niektoré z množstva aktivít, ktoré sa konali počas roka 2014, aby priblížili žiakom odpovede na otázky z rôznych odvetví. Žiaci základných škôl sa mohli počas celého roka zúčastňovať na týchto aktivitách a obľúbiť si svoj potenciálny študijný smer.

      Inak to nebude ani tento rok. Chystajú sa podobné popularizačné aktivity zamerané na zlepšenie imidžu stredného odborného školstva. Hlavný dôraz bude kladený na obdobie podávania prihlášok, kedy je konkurencia medzi strednými odbornými školami najsilnejšia. Aj preto dostane každý pilotný študijný odbor okrem klasických brožúr aj filmy, ktoré približujú obsah štúdia, perspektívu a stručnou a jasnou formou predstavia výhody štúdia na SOŠ. Ich najväčšou výhodou je, že nevyzerajú ako vytvorené v osemdesiatych rokoch minulého storočia a sú pre žiakov zaujímavé.

      Vďaka projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa zvyšuje informovanosť o stredných odborných školách. Zlepšujú sa však najmä študijné odbory, ktoré lepšie kopírujú potreby zamestnávateľov, čím zvyšujú šancu na uplatnenie študentov na trhu práce.

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Úrad vlády SR
16288