Skončila sa Roadshow 2015 Úradu vlády SR

14.12.2015

Počas Roadshow 2015 navštívili lektori Úradu vlády SR 16 stredných a stredných odborných škôl v krajských mestách na Slovensku, zástupcovia rezortov informovali niekoľko stoviek potenciálnych prijímateľov eurofondov o nových operačných programoch na regionálnych konferenciách.
 
Uplynulý týždeň zavítala Roadshow 2015 do posledného mesta - Žiliny. Študenti dvoch tamojších škôl si vypočuli prezentáciu o pomoci Slovensku prostredníctvom štrukturálnych fondov, zapojili sa do testovania ich znalostí o EÚ a svoje postrehy, názory, ale aj  tvorivé schopnosti mohli ukázať  v slohových prácach na tému: Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu. Už v januári zasadne odborná komisia, ktorá vyhodnotí nielen slohové práce mladých ľudí, ale aj ich znalosti. Najlepší študenti môžu získať tablety, mobily, fotoaparáty či audioprehrávače. Do diskusií a súťaže sa v ôsmich krajských mestách zapojilo vyše 360 študentov. Študenti prejavili veľký záujem o problematiku eurofondov a prekvapili dobrými znalosťami o Európskej únii a kohéznej politike.
 
V Žiline sa v stredu, 9.decembra 2015 uskutočnila aj regionálna konferencia v hoteli Polom. Konferencia bola zameraná na prezentáciu nového programového obdobia 2014-2020. Zástupcovia jednotlivých riadiacich orgánov predstavili strategické a programové dokumenty, ale najmä jednotlivé operačné programy. Účastníkmi konferencií boli najmä zástupcovia samospráv na miestnej či mestskej úrovni, zástupcovia VÚC, ale aj rôznych organizácií, ktorí môžu byť potenciálnymi prijímateľmi eurofondov. Zaujali ich najmä programy, ktoré sú zamerané na rozvoj menej rozvinutých regiónov Slovenska - či už v oblasti hospodárstva, sociálnych služieb, životného prostredia, ale aj dopravy. O mnohých témach, či detailoch programov sa aktívne diskutovalo.  Regionálne konferencie  v rámci Roadshow 2015 sa uskutočnili od novembra do decembra v mestách: Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a  Košice. Zúčastnilo sa ich vyše 300 potenciálnych prijímateľov eurofondov.
 
Súčasťou konferencií bola aj putovná výstava zbierky fotografií spolu s multimediálnou prezentáciou zameranou na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013.
 
Jedným z cieľov podujatia Roadshow 2015, ktoré zorganizoval  Úrad vlády SR ako Centrálny koordinačný orgán programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v Slovenskej republike, bolo najmä informovanie o novom programovom období a poskytnutie relevantných informácií čo najširšiemu okruhu potenciálnych prijímateľov najmä v regiónoch Slovenska.  Nemenej dôležitým cieľom bolo zaktivizovanie najmä  mladých ľudí v téme pomoci EÚ Slovensku a získanie dôležitej spätnej väzby pre efektívnejšie a zmysluplnejšie využitie eurofondov v našej krajine.
 
Úrad vlády SR – Odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.nsrr.sk
 
Skončila sa Roadshow 2015 Úradu vlády SR

Späť na fotogalériu
 

19705