Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Vodného mlyna Dunajský Klátov už zajtra

26.04.2016

Nielen historické objekty, ale aj unikátne kultúrne technické pamiatky sa uchádzali o podporu z grantov Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu. Vodný mlyn v Dunajskom Klátove, ktorý sa nachádza na brehu Klátovského ramena Malého Dunaja v katastri obce Dunajský Klátov v  okrese Dunajská Streda, sa vďaka projektu  s názvom VODNÝ MLYN Dunajský Klátov rekonštrukcia v rámci programuZachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorého správcom je Úrad vlády SR,  premenil na  moderné múzeum v prírode s možnosťou jeho využitia aj  v podobe výstavných priestorov. Projekt, ktorého súčasťou boli mnohé stavebné a technické úpravy pamiatky, vytvorenie bezbariérového prístupu, ale aj rekonštrukcia vodného kolesa, prevodovej sústavy a dolnej transmisie či  spevnenie brehov mlynského náhonu  a riečneho brehu pred stavidlom,  bol podporený sumou 280 479 eur. Obec Dolný Klátov ako prijímateľ projektu prispel sumou 49 496 eur.
 
Zajtra, v stredu 27.apríla 2016 sa o 10.tej hodine priamo v priestoroch vodného mlyna uskutoční záverečná konferencia uvedeného projektu, spojená so slávnostným otvorením Vodného mlyna Dolný Klátov. Vstup médií je voľný.
 
Kontakt a viac informácií: ocudunklatov@stonline.sk; Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915  984 227
 
 
 
 
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
20444