Slávnostné zahájenie stavby – obec Častá

10.07.2014

Vo štvrtok 10. júla 2014 o 14:00 h sa v obci Častá uskutočnilo slávnostné poklepanie základného kameňa verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v rámci projektu Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá. Tento projekt uzatvára šesticu projektov  environmentálnej infraštruktúry podporovaných  z  Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v celkovej hodnote viac ako 25 milónov eur. Riadiaci orgán tohto programu sídli na Úrade vlády SR.
Slávnostného zahájenia stavby sa zúčastnili za Švajčiarsku konfederáciu: mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec  Alexander Wittwer  a Lajos Szabó z kancelárie Švajčiarskeho príspevku  na veľvyslanectve Švajčiarska v Bratislave, zástupca riadiaceho orgánu Úradu vlády SR generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Ján Krak a zástupca Ministerstva životného prostredia SR.
Obec Častá získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu tohto projektu vo výške 4,96 milióna eur, z toho takmer 4,22 milióna eur ( 5,54 mil. CHF) je príspevok Švajčiarskej konfederácie. Z týchto prostriedkov sa vybuduje 8,9 km delenej verejnej kanalizácie, 498 nových domových prípojok, zvýši sa kapacita čistiarne odpadových vôd z 98 m3 na 398 m3. Po zrealizovaní projektu bude pripojených na systém nakladania s odpadovými vodami 85% obyvateľov obce (v roku 2010 iba 17 %).
15516