Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

SLOVENSKÉ DOKUMENTAČNÉ A INFORMAČNÉ STREDISKO SOCIÁLNEJ OCHRANY

Špitálska 6, 812 41 Bratislava
Telefón: 02 / 5975 2617-9 Fax: 02 / 529 66 633
E-mail: disso@sspr.gov.sk
Internetová stránka: