Slovensko bude mať v rokoch 2014 – 2020 šesť operačných programov

18.12.2012

„Slovensko má na roky 2014 – 2020 dostať z fondov Európskej únie podstatne viac peňazí ako v rokoch 2007 – 2013 a je to aj podstatne viac peňazí, ako Slovenská republika do rozpočtu EÚ posiela, preto je naše členstvo v Únii z finančného hľadiska mimoriadne výhodné,“ uviedol predseda vlády SR Robert Fico po zasadnutí Rady vlády SR pre partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020. Európska únia nám v nasledujúcom programovacom období vyčlenila približne 15 až 16 miliárd eur. Peniaze by mali byť využité predovšetkým na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Rada vlády SR, v rámci ktorej sú zastúpení všetci sociálni partneri, prijala na dnešnom zasadnutí tzv. vianočnú dohodu o čo najefektívnejšom využívaní finančných prostriedkov z EÚ. „Slovensko je pripravené dohodnúť sa s Bruselom na vytvorení šiestich operačných programov,“ povedal Robert Fico. Konkrétne pôjde o výskum a inovácie v gescii ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a ministerstva hospodárstva. Nasleduje integrovaná infraštruktúra v správe ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Tretí program ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia bude v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Kvalita životného prostredia v správe ministerstva životného prostredia, Regionálny operačný program, v ktorom významnú úlohu budú zohrávať vyššie územné celky a samosprávy, práve tie budú z tohto programu čerpať najviac a napokon efektívna verejná správa pod gesciou ministerstva vnútra SR. „Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí môže teda začať rokovať s Európskou komisiou a robiť všetko pre to, aby sme definitívny návrh dohody medzi Slovenskom a Európskou komisiou predložili v polovici roka 2013,“ informoval premiér.

Tlačová konferencia po rokovaní Rady vlády SR pre partnerskú dohodu na roky 2014 - 202010234