Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Slovensko-ukrajinský odborný terminologický slovník

28.09.2015

Z iniciatívy Márie Jedličkovej, poverenej splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny bol vypracovaný Slovensko-ukrajinský odborný terminologický slovník. Predkladaná slovensko-ukrajinská časť terminologického slovníka má ambíciu vytvoriť terminologický rámec, ktorý by mohol príslušníkom ukrajinskej národnostnej menšiny významne uľahčiť predovšetkým písomnú komunikáciu s orgánmi verejnej správy a samosprávy v Slovenskej republike.
 
Vypracovali ju uznávaní odborníci, ktorí pôsobia ako právnici a jazykovedci v ukrajinskom jazyku: prof. PhDr. Mária Čižmárová, CSc., JUDr. Roman Dohovič a PhDr. Štefan Uraz. Slovenská časť slovníka prešla jazykovou korektúrou PaedDr. Mateja Považaja, CSc. . Slovensko-ukrajinský odborný terminologický slovník je dostupný na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny: [f6094]
 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
18913