Slovensko úspešne splnilo set míľnikov potrebných na vyplatenie prvých 458 miliónov eur, potvrdila Európska komisia

27.06.2022

Bratislava 27. júna 2022 – Európska komisia dnes pozitívne vyhodnotila historicky prvú žiadosť o platbu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR v hodnote 458 miliónov eur a potvrdila, že Slovensko úspešne splnilo prvých 14 míľnikov. Podľa hodnotenia Komisie splnené míľniky predstavujú významné kroky v realizácii slovenského plánu obnovy.

„Dnes je opäť významný deň pre Slovensko. Európska komisia potvrdila, že realizácia plánu obnovy ide správnym smerom. Je to jasný dôkaz toho, že plníme sľuby a prinášame výsledky. Som hrdý na to, že sa opäť potvrdzuje, že Slovensko v prípade plánu obnovy patrí do klubu najlepších európskych krajín. Pozitívne hodnotenie Európskej komisie svedčí aj o tom, že systémové zmeny v tomto prvom balíku sú naozaj zásadné pre celú našu spoločnosť. Aj vďaka kľúčovým zmenám vo vzdelávaní, v spravodlivosti, v polícii, využití obnoviteľných zdrojoch energie a mnohým ďalším postupne dostávame Slovensko do formy,“ povedal predseda vlády SR Eduard Heger.
 
„V najbližších rokoch čaká Slovensko strategická úloha zásadne zmodernizovať našu ekonomiku a postaviť ju na takpovediac nové základy. Platba, ktorú dnes Komisia navrhuje uvoľniť, je výborný krok vpred. Vysoké nasadenie a správne využitie prostriedkov musí byť celospoločenská priorita, pretože konečný termín na čerpanie peňazí na plán obnovy je za rohom, v roku 2026. Je to o to pálčivejšie, že Európa sa stále spamätáva z pandémie a zároveň čelíme dopadom ruskej invázie na Ukrajinu. Aj prechod na zelenú ekonomiku má dnes bezpečnostný rozmer a musíme ho urýchliť. V tomto kontexte Komisia napríklad umožňuje presunúť 12,5 % prostriedkov - v prípade Slovenska zhruba 1,5 miliardy eur - na zníženie závislosti od ruských fosílnych palív,” uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.
 
„Európska komisia posudzovala kvalitu našich reforiem, čo znamená, že nejde len o sľuby, ktoré sme si potrebovali odškrtnúť, práve naopak. Prvé míľniky boli zamerané hlavne na dôležité reformy, intenzívne však pracujeme aj na investíciách, aby konkrétne zlepšenia pocítili občania prostredníctvom novej infraštruktúry. V rámci plánu obnovy už boli vyhlásené výzvy a priame vyzvania v hodnote 220 miliónov eur a chystá sa ďalších vyše 70 výziev a priamych vyzvaní. Sú určené pre všetkých – občanov, vedcov, firmy a  samosprávy,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

„Ide o významný prvý krok pre Slovensko, ktoré sa týmto veľmi rýchlo zaradilo do prvej šestky členských štátov s pozitívnym hodnotením Európskej komisie.  V októbri Slovensko získalo predfinancovanie vo výške 822,7 miliónov eur a čoskoro môže očakávať ďalších 398,7 miliónov. Schválenie prvej platby svedčí o dobre naštartovanom tempe realizácie kľúčových reforiem a investícií, ktoré prispejú k zlepšeniu fungovania celej krajiny,“ priblížil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

Po vydaní posúdenia prvej žiadosti o platbu Európskou komisiou podáva svoje vyjadrenie Hospodársky a finančný výbor Rady EÚ. Príprava vyjadrenia prebieha na niekoľkých technických úrovniach, kde sa k splneniu stanovených míľnikov môžu vyjadriť členské štáty. Výbor musí schváliť svoje stanovisko do štyroch týždňov od vydania posúdenia Európskou komisiou, teda približne v polovici júla. Následne prebehne formálne schválenie samotného vyplatenia, po ktorom príde na účet suma prvej žiadosti o platbu. Celý tento proces by sa mal uzavrieť ešte v júli.

Slovensko má pred sebou podanie zvyšných deviatich žiadostí o platbu. Najbližšia žiadosť nás čaká na jeseň tohto roka v celkovej hodnote 815 miliónov eur. Je v nej spolu 16 míľnikov, z ktorých je už dnes splnených deväť ako napríklad reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií či reforma verejného obstarávania. 

Zoznam míľnikov v prvej žiadosti o platbu:
1.       reforma vysokých škôl
2.       transformácia SAV
3.       integrácia vysokých škôl
4.       internacionalizácia vysokých škôl
5.       reforma súdnej mapy
6.       zákony na boj proti korupcii
7.       nová éra cyklodopravy
8.       plán pre obnovu železničnej infraštruktúry
9.       modernizácia polície
10.   výdavkové limity
11.   viac zelenej energie
12.   plán informatizácie verejnej správy
13.   systém na monitorovanie plánu obnovy
14.   legislatívny rámec a tím plánu obnovy

Slovensko koncom roka 2021 v rámci fondu obnovy získalo prvú preddavkovú platbu z plánu obnovy vo výške 822 miliónov eur. Táto suma slúži na rozbehnutie celej realizácie plánu a alikvótne sa odpočíta z jednotlivých žiadostí o platbu. Slovensko do konca júla získa sumu zníženú o časť preddavku, v tomto prípade teda 398,7 miliónov eur bez predbežného financovania.

Aktuálny stav realizácie plánu obnovy spolu s oficiálnymi názvami míľnikov nájdete na webe plánu obnovy: https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/
Celý harmonogram výziev v rámci plánu obnovy vrátane otvorených, uzavretých či plánovaných nájdete tu: https://www.planobnovy.sk/realizacia/vyzvy/

S pozdravom
Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR

29391