Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV

Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
Telefón: 02/ 60294 111, 600 Fax: 02/ 65429 592
E-mail:
Internetová stránka: http://www.smu.gov.sk/