Slovenský raj sa vďaka podpore Švajčiarska stáva skutočným turistickým rajom

18.03.2015

Vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého  Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, sa na začiatku tohoročnej turistickej sezóny opäť rozširuje potenciál cestovného ruchu v Národnom parku Slovenský raj a v priľahlých oblastiach, čo prospeje  rozvoju tohto doposiaľ  zaostávajúceho regiónu.
 
Od piatku, 20.3.2015 do soboty 21.3.2015 sa budú môcť návštevníci národného parku presvedčiť o množstve pozitívnych zmien, ktoré sa vďaka podpore Švajčiarskej konfederácie  a  Slovenskej republiky vo výške takmer 1,15 milióna eur podarilo zrealizovať v rámci projektu: „SLOVENSKÝ RAJ - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa.“   Dvojdňové podujatie otvorí  v piatok o 9.30 hod. v penzióne Stefani v Smižanoch záverečná odborná konferencia spojená s workshopom  a prezentáciou projektu, ktorá bude v sobotu pokračovať   návštevou Slovenského raja  a nového turisticko-informačného centra a slávnostným otvorením štyroch z plánovaných ôsmich nástupných centier:  Stratená, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Hrabušice a Smižany. Podujatia sa zúčastnia: zástupca kancelárie Programu švajciarsko-slovenskej spolupráce Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike Lajos Szabó, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, starostovia obcí, podnikatelia, vedenie NP Slovenský raj a iní hostia.
 
V rámci projektu bola v roku 2012 založená  Oblastnej organizácie cestovného ruchu v NP Slovenský raj – Klastra cestovného ruchu tvoreného  11 obcami subregiónu Slovenský raj. V  júni 2014 bolo uvedené do prevádzky novovybudované   Turistické informačné centrum v atraktívnej lokalite pamiatky UNESCO  - pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktoré vo svojich priestoroch ponúka internetovú kaviareň, bufet, multimediálnu prezentačnú a prednáškovú miestnosť a množstvo informačných a propagačných materiálov. V Slovenskom raji sa prostredníctvom projektu mohlo obnoviť turistické značenie jestvujúcich turistických peších trás a cyklotrás o rozlohe viac ako 300 km, osadiť lavičky, odpadkové koše, posiedky či ohniská na  vybraných miestach pre turistov. Dôležitou súčasťou projektu bola aj výmena či rekonštrukcia technických zariadení v národnom parku v lokalitách Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Zejmarská roklina, Dolina Tiesňavy, Stratenská píla - Dedinky, Kláštorská roklina, Kyseľ - náhradná trasa, Sokolia Dolina a Prielom Hornádu.

V spolupráci s partnermi  projektu: švajčiarskou organizáciou  NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE,  Združením obcí Mikroregiónu Slovenský raj – Sever a  Mestom Dobšiná bola oblastnou organizáciou cestovného ruchu vypracovaná stratégia, tzv. expertízny manuál destinačného manažmentu  trvalo udržateľného rozvoja NP Slovenský raj, ktorý je dostupný všetkým používateľom služieb cestovného ruchu v tomto regióne. Pre potreby manažmentu, plánovania a  marketingu so zapojením rómskeho obyvateľstva do služieb cestovného ruchu, ochrany životného prostredia a pod. bolo na 73 vzdelávacích stretnutiach vyškolených  cca 1600 účastníkov.
 
Región má okrem vlastnej značky, loga či ochrannej  známky aj svojho maskota  -  škriatka Štastka . Dôležitý je systém karty zliav, ktorý umožňuje využívať množstvo zliav a benefitov v rôznych službách -  v oblasti ubytovania, gastronómie, ale i ďalších doplnkových aktivít, ďalej rezervačný systém na stránke www.vraji.sk, ako aj mobilnú aplikáciu  vraji.sk s možnosťou získania aktuálnej reálnej polohy v Slovenskom raji.  
 
Kontakty:
 
Jozef Koval,  produktový  manažér OOCR NP Slovenský raj; 0907/934 169; mail: koval@creative-studio-slovakia.com
 
Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR; 0915 984 227; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk
 
         
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk, www.swiss-contribution.sk
 
OOCR  NP Slovenský raj
www.vraji.sk   
 
 
 
  17268