Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Ul. 29. augusta č. 8 a 10
813 63 Bratislava 1
Telefón:
E-mail:
Internetová stránka: http://www.socpoist.sk/kontakty--zsy/48002s