Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Karol Kučera
E-mail:splnomocnenec_ms@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 209 25 154
Fax: