Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Agresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Dušan Galis
E-mail:dusan.galis
Telefóny:02/ 20925114
Fax: