Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Agresa:Dunajská 68, 81108 Bratislava
Meno:PhDr. László Bukovszky
E-mail:splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925165
Fax: