Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Adresa:Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Meno:
E-mail:splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925165
Fax: