Splnomocnenec vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia

-

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email: splnomocnenec_osv­p@vlada.gov.sk
Tel.: +421 2 209 25 706
Základné dokumentyÚradu splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia