Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Splnomocnenec vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia

-

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email: splnomocnenec_osv­p@vlada.gov.sk
Tel.: +421 2 209 25 706
Základné dokumentyÚradu splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia