Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Spoločné rokovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a pre prípravu Národného investičného plánu SR na roky 2018-2030 a Pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030

12.09.2018
Spoločné rokovanie sa uskutočnilo v pondelok 10. septembra 2018 v Konferenčnej miestnosti SAV.Stretnutie otvoril podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, pán Richard Raši, ktorý informoval účastníkov o nutnej potrebe implementácie úloh Agendy 2030 na Slovensku prostredníctvom pripravovanej Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 v zmysle uznesenia vlády č. 273 z 13. júna 2018.
 
Ďalšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky