Spoločné rokovanie vlád SR a ČR v Skalici

24.04.2014

Na základe dohody predsedov vlád Roberta Fica a Bohuslava Sobotku sa vo štvrtok 24. apríla 2014 v Skalici uskutoční spoločné rokovanie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky.

Cieľom je  pokračovať v tradícii z roku 2012 a spoločným rokovaním potvrdiť nadštandardnosť slovensko-českých vzťahov. Členovia vlády prerokujú aktuálne rezortné problematiky a dohodnú ďalšie konkrétne projekty vzájomnej spolupráce medzi oboma krajinami.
 
Rokovanie v Skalici bude druhým spoločným zasadnutím vlád oboch krajín. Prvé sa uskutočnilo 29. októbra 2012, a to súčasne v Uherskom Hradišti a Trenčíne.  
          
******
 
Program spoločného rokovania vlád SR a ČR v Skalici vo štvrtok 24. apríla 2014

od 10,30
     Postupné príchody členov vlády SR a ČR do Domu kultúry v Skalici (Námestie slobody 96)
                   Fototermíny  pri príchode
                  
 
10,45          AKCIA ZA ÚČASTI MÉDIÍ: Slávnostné otvorenie spoločného stretnutia vlád SR a ČR
(Veľká sála Domu kultúry, prízemie)
-          Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica  
-          Príhovor  predsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku
-          Príhovor primátora mesta Skalica Stanislava Chovanca
-          Zápis predsedov vlád do pamätnej knihy
 
 
11,00           AKCIA ZA ÚČASTI MÉDIÍ: Spoločný fototermín členov vlád SR a ČR 
(Dom kultúry, prízemie)
 
 
11,10         Pracovné rokovanie predsedu vlády SR R. Fica a predsedu vlády ČR B. Sobotku a paralelné rezortné rokovania jednotlivých ministrov vlád SR a ČR
(Mestský úrad)
                     Akcia bez účasti médií. 
 
 
12,10          Spoločný pracovný obed členov vlád SR a ČR
(Veľká sála, Dom kultúry)
                     Akcia bez účasti médií. 
 
 
13,35         AKCIA ZA ÚČASTI MÉDIÍ: Podpisy zmluvných dokumentov
                   - Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom obrany ČR o spolupráci medzi 5. plukom špeciálneho určenia a špeciálnymi silami Armády ČR 
(podpisujú ministri obrany SR Martin Glváč a ČR Martin Stropnický)
 
                   - Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom zahraničných vecí ČR
(podpisujú ministri zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a ČR Lubomír Zaorálek)
 
                   - Spoločné vyhlásenie
(podpisujú predsedovia vlád SR Robert Fico a ČR Bohuslav Sobotka)
(Malá sála, prízemie, Dom kultúry)
 
   
13,40         AKCIA ZA ÚČASTI MÉDIÍ: Tlačová konferencia predsedov vlád SR a ČR
(Malá sála, prízemie, Dom kultúry)
 
 
Poznámka:  Zmena programu vyhradená. 

TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÁ  INFORMÁCIA:
 
 
Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR informuje médiá, že press centrum bude umiestnené v priestoroch Domu kultúry v Skalici na Námestí slobody 96.  V prevádzke bude vo štvrtok 24. apríla 2014 od 9.00 do 17.00 h
 
Z organizačných dôvodov prosíme zástupcov médií, ktorí majú záujem zúčastniť sa na úvodných bodoch programu (fototermíny pri príchode členov vlád, slávnostné otvorenie spoločného rokovania a spoločný fototermín vlád SR a ČR), aby boli v press centre prítomní najneskôr o 10.15 h
 
Akreditovaní novinári sa pri vstupe preukazujú platným občianskym a novinárskym preukazom.

Mapa centra Skalice s vyznačením organizácie dopravy, miesta na parkovanie i jednotlivých objektov, kde sa uskutoční rokovanie vlád SR a ČR:
mapa SI

14724