Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Spoločné vyhlásenie predsedu vlády a zástupcov samosprávnych združení: ZMOS, SK8, ÚMS

19.07.2023

Vláda Slovenskej republiky a samosprávy vnímajú závažnosť finančnej situácie, v ktorej sa kraje, mestá a obce nachádzajú. Čo sa týka nedostatku financií, vláda i jednotlivé samosprávy sú na jednej, spoločnej lodi.

Za vzniknutú situáciu - nedostatok zdrojov - nemôže ani jedna strana, chýbajú tak v štátnom rozpočte, ako aj v pokladniciach samospráv.

Vláda sa zaväzuje, že urobí všetko pre to, aby do polovice augusta našla také riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo a ktoré umožní štátny rozpočet.

V polovici augusta bude mať, totiž, ministerstvo financií hotovú polročnú správu o stave verejných financií, ktorá odpovie na otázku, v akom objeme vieme samosprávam pomôcť.
Vláda aj predstavitelia samospráv vnímajú korektnú komunikáciu ako jeden zo základných predpokladov úspešnej spolupráce do budúcnosti a v tomto duchu budú rokovania pokračovať.

29908