Spolupráca v rámci Mikulčicko- Kopčianskej aglomerácie má aj vďaka fondom EHP perspektivu - ašpiruje aj na zápis do zoznamu UNESCO

22.03.2016

Mikulčicko-Kopčianska aglomerácia je jedinou takmer neporušenou lokalitou, v ktorej existuje územný celok mestského charakteru a súčasne rezidencia vládnucej dynastie ranostredovekého kresťanského štátu, dochovaná v pôvodnej archeologizovanej podobe z 9.storočia. Táto lokalita, do ktorej patria: slovanské hradisko v Mikulčiciach s unikátnymi nálezmi, Kostol svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch, barokový žrebčín taktiež v Kopčanoch a Kaštieľ v Holíči, má veľký kultúrno-hostorický, ale najmä turistický potenciál – skonštatovali to  účastníci dnešného seminára v areáli Kaštieľa v Holíči. Seminár sa uskutočnil pri príležitosti ukončenia projektu Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie, v rámci ktorého mesto Holíč finišuje s  rekonštrukciou juhovýchodného bastiónu.  Opravou sa dosiahne bezbariérové sprístupnenie ďalšej časti areálu Holíčskeho kaštieľa pre širokú verejnosť a možnosť využívať bastión pre rôzne kultúrno-spoločenské aktivity mesta. Súčasťou bastiónu bude aj exteriérová expozícia Mestského múzea a galérie v Holíči. Projekt bol financovaný z programu Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR vo výške 640 039 eur a spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výške takmer 113 000 eur. Správcom programu je Úrad vlády SR. Rekonštrukcia bastiónu by mala byť definitívne ukončená koncom apríla a prvým podujatím pre verejnosť bude exteriérová výstavná expozícia o panovníckych rodoch na holíčskom panstve.
 
Dnešný seminár ponúkol hneď niekoľko zaujímavých vystúpení: napríklad, Ing. Přemysl Krejčiřík, krajinný architekt z Mendelovej univerzity v Brne uviedol videoprezentáciu zámockých parkov a záhrad, ktorých revitalizácia bola    súčasťou projektu  Sprievodca bylinkovou záhradou, podporeného z programu Cezhraničnej spolupráce SR/ČR 2007-2013. Správcom programu  je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
  
V súvislosti so snahou o zatraktívnenie pohraničného regiónu  s Českou republikou prichádza aj zámer využitia zrekonštruovaného barokového žrebčína v Kopčanoch, ktorý napriek tomu, že je národnou kultúrnou pamiatkou, dlhé roky chátral. Už v súčasnosti sa v jeho areáli nachádzajú dve múzeá – prírodovedecké a poľnohospodársko-jazdecké s množstvom zaujímavých, aj tisíc rokov starých exponátov. V budúcnosti chcú, slovami Stanislava Matulíka, využívať žrebčín ako výstavno-galerijný priestor, rozšíriť kapacitu múzeí, rozšíriť služby pre návštevníkov a vrátiť sa k chovu koní.
 
Dôležitým územím turistického rozvoja regiónu na pohraničí je slovanské hradisko v Mikulčiciach. Archeologické nálezisko predstavuje rozsiahly komplex chránený na jednej strane riekou Moravou a rozsiahlym valom. Práve ten obkolesoval "akropolu", v ktorej sa nachádzali najdôležitejšie sakrálne stavby našej dávnej histórie, aj odkrytý kniežací objekt ako doposiaľ jedinú odkrytú murovanú svetskú veľkomoravskú stavbu. Mikulčické hradisko je bezpochyby spoločným bohatstvom tak Českej, ako aj Slovenskej republiky.  V budúcnosti v ňom plánujú vybudovať lávku pre peších a cykloturistov cez rieku Moravu, ale aj návštevnícke centrum s 30 m vyhliadkovou vežou a dobudovať ďalšie historické objekty v areáli.
 
Základným cieľom je teda vytvoriť unikátny archeopark Mikulčice – Kopčany a  ponúkať  turistom jedinečné historické miesta a turistické aktrakcie. V neposlednom rade ide historikom, aktivistom či samosprávam tohoto regiónu aj o zápis archeoparku do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva  UNESCO. 
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.eeagrants.sk
 
Mesto Holíč
www.zamok.holic.sk
 
Spolupráca v rámci Mikulčicko- Kopčianskej aglomerácie má aj vďaka fondom EHP perspektivu - ašpiruje aj na zápis do zoznamu UNESCO

Späť na fotogalériu
 

20291