Spoznajte historické pamiatky zachránené či obnovené pomocou eurofondov

23.01.2019

Viac ako 60 historických pamiatok Slovenska, k záchrane či obnove ktorých prispeli eurofondy, obsahuje rozsiahla plnofarebná publikácia Eurofondy pomáhajú našej histórii, ktorú v týchto dňoch vydal Úrad vlády SR pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva.

Historické pamiatky, teda hrady, zámky, kaštiele, synagógy, múzeá, technické pamiatky a ďalšie historické skvosty, sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené podľa toho, či sa nachádzajú na západnom, strednom alebo východnom Slovensku. Samozrejmosťou je aj mapa Slovenska s označením, kde sa pamiatka nachádza. Sprievodný text predstavuje jednotlivé pamiatky od ich histórie až po súčasnosť, ponúka rôzne zaujímavosti, ale aj podujatia či atrakcie, ktoré sa v ich areáloch uskutočňujú. Popis pamiatok je doplnený o informácie, z ktorých   operačných programov boli ich obnovy a rekonštrukcie financované.  Brožúra je nielen zaujímavo poňatou  propagáciou eurofondov a ich pomoci Slovensku v oblasti obnovy historických pamiatok, ale aj fotograficky a informačne bohatou pozvánkou pre zahraničných či domácich turistov na návštevu našej krajiny.

Na výrobe a tlači publikácie participovala SOŠ polygrafická v Bratislave a je možné ju získať bezplatne v integrovanej sieti Informačno-poradenských centier  pre EŠIF v Žiline, Trnave, Nitre, Trenčíne, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici. Elektronickú verziu publikácie nájdu záujemcovia  na webovom sídle www.eufondy.sk: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/2873-sk/publikacie/.
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk
www.eufondy.sk
26216