Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR

Pražská 29, 812 63 Bratislava
Telefón: 02/ 57278201
E-mail: info@reserves.gov.sk
Internetová stránka: http://www.reserves.gov.sk/