Spúšťame kampaň REŠPEKTUJEM INÝ NÁZOR

05.06.2024

Úrad vlády SR pripravil komunikačnú kampaň s názvom Rešpektujem iný názor, jej hlavným cieľom je spoločenský zmier.

„Bez vzájomného rešpektu či už k postojom, názorom alebo politickým pohľadom to nepôjde. Rezignovali sme na vzájomný rešpekt. Mali by sme sa všetci pozrieť do zrkadla, či sme schopní povedať: rešpektujem iný názor. Úrad vlády chce byť v tomto príkladom a vyzývame nielen politikov, ale aj novinárov, hercov, zabávačov, infuencerov, aby skúsili úprimne vysloviť túto vetu. Až vtedy si budeme môcť povedať, že sme demokraciou,“ povedal vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra.

„Úlohou štátnych inštitúcií vrátane úradu vlády je kultivovať slobodu prejavu. Demokracia vedie k rozdelenej spoločnosti a na mnohom sa nezhodneme. Výsadou demokracie práve je, že môžete nesúhlasiť. Iný názor nie je chybou, extrémom, ktorý treba odstrániť či cenzurovať. Je to výdobytok demokracie, ktorý musíme rešpektovať. Vytratil sa z nás vzájomný rešpekt a vôľa viesť diskusiu. Dnes na Slovensku platí, s kým nesúhlasím, toho nerešpektujem. Namiesto rešpektu druhými pohŕdame, ale to musíme zmeniť naprieč celou spoločnosťou,“ dodal predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR Erik Kaliňák.

Vizuál kampane bol vytvorený internými zamestnancami Úradu vlády SR. Súčasťou kampane je 65 billboardov a 4 bigboardy, ktoré sú rozmiestnené po celom Slovensku, kampaň bude prebiehať aj na sociálnych sieťach. Náklady spojené s kampaňou sú 9950 eur.

30351