Stanovisko k dnešnému mimoriadnemu zasadnutiu vlády

26.02.2020

Dnes sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie vlády pod vedením podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho, na ktorom ministri schválili návrh na späť vzatie návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1838) a vládneho návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1839) z ďalšieho ústavného prerokúvania v Národnej rade Slovenskej republiky.

Národná rada SR teda o zrušení diaľničných známok rokovať nebude.

27358