Stanovisko k verejnému vypočutiu kandidátov na predsedu ÚOOÚ

22.11.2021

V pondelok 22. novembra 2021 sa malo konať verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov. Na verejnom  vypočutí sa mali zúčastniť dvaja kandidáti, ktorí splnili podmienky účasti. O termíne vypočutia boli informovaní pred dvomi týždňami. Dnes ráno kandidátka Tamara Valková emailom zrušila svoju účasť na verejnom vypočutí.

Stanovisko ÚVSR k vyjadreniam Tamary Valkovej:
„Medializované tvrdenia pani Tamary Valkovej považujeme za zavádzajúce a s jej právnym názorom sa nestotožňujeme. Je prinajmenšom neobvyklé, ak kandidát na verejnú funkciu s podmienkou verejného vypočutia odmieta zverejniť svoju identitu a projekt o riadení Úradu na ochranu osobných údajov, na základe ktorých má byť posudzovaný verejnosťou.“

Stanovisko odbornej hodnotiacej komisie k zrušenému verejnému vypočutiu na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov:
„Podľa článku 1 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku mala komisia na výber predsedu Úradu na ochranu osobných údajov predložiť vláde dvoch odporúčaných kandidátov prostredníctvom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky. Podľa článku 5 ods. 8 rokovacieho poriadku mala komisia vypočuť každého kandidáta v abecednom poradí. Nakoľko komisia mala odporučiť dvoch kandidátov, na základe vzniknutej situácie nebolo možné uvedené podmienky splniť. Komisia zrušila dnešné verejné vypočutie a vypracovala odporúčania vláde SR o ďalšom postupe vo výberovom konaní.“

Organizácie zastúpené v odbornej hodnotiacej komisii:
Úrad vlády SR
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Kancelária verejného ochrancu práv
Nadácia Zastavme korupciu
Slovensko.Digital
Spolok pre ochrancu osobných údajov
Slovenská advokátska komora
28980