Stanovisko úradu vlády k článkom v denníku Új Szó z 10.6.2014

11.06.2014

V súvislosti s článkami, ktoré vyšli v utorkovom vydaní denníka Új Szó, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny vyhlasuje, že cieľmi Výzvy na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a Rokovacieho poriadku volebného zhromaždenia  výboru, vydaných predsedom výboru dňa 30. mája 2014, podľa ktorých sa budú riadiť voľby členov výboru, je dosiahnuť väčšiu transparentnosť  volieb a odbornosť zvolených členov.
 
Odmietame  dehonestujúci nadpis článku  Jána Lajosa v Új Szó zo dňa 10.6.2014: „Aj „vrátnik“ môže hodnotiť menšinových kandidátov“ a jeho obsah, ktorý už vopred  spochybňuje  proces volieb. Členov do volebnej komisie s plnou zodpovednosťou  vymenúva a odvoláva predseda výboru na návrh ministra kultúry Slovenskej republiky, ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí,  ďalej na návrh Slovenského národného strediska pre ľudské práva,  verejného ochrancu práv alebo vedúceho úradu vlády, ktorí aj garantujú odbornosť členov volebnej komisie. Volebná komisia bude dozerať nad priebehom volebného zhromaždenia a  vykonávať sčítanie hlasov za prítomnosti notára. V jej kompetencii je aj  posudzovať osobitné podmienky kandidátov,  ktorými sú:
a)      preukázateľná angažovanosť v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov tej národnostnej menšiny, za člena výboru alebo náhradníka ktorej kandiduje,
b)      vypracovanie a predloženie písomného zámeru bližšie špecifikovaného vo výzve.
 
V minulých rokoch bolo bežné, že o tom, kto bude kandidovať za člena výboru, v konečnej fáze rozhodoval jeden človek -  napríklad vtedajší generálny riaditeľ Sekcie národnostných menšín úradu vlády, ako to dokumentujú registračné doklady z roku 2011. Mimochodom, autor článku, Ján Lajos v tom čase pracoval na úrade vlády vo funkcii riaditeľa odboru kultúry národnostných menšín.  Za neseriózny považujeme aj fakt, že veľký počet organizácií – a to aj maďarských -bolo vtedy vyradených z registračných listín bez určenia konkrétneho dôvodu. V niektorých prípadoch dokonca kandidát, ktorý nebol pôvodne žiadnou organizáciounominovaný, sa objavil na kandidátnej listine a napokon sa stal členom výboru.
V tohoročných voľbách posudzuje splnenie osobitných podmienok kandidátov a nad priebehom volebného zhromaždenia dozerá kolektívny orgán -  odborná volebná komisia. Zároveň zdôrazňujeme, že aktuálny rokovací poriadok oproti pôvodnému rozšíril okruh subjektov, ktoré sa môžu zúčastniť volebného zhromaždenia, t.j. voliť môžu aj tie národnostné organizácie, ktoré nepredkladajú kandidátov na členov výboru a ich náhradníkov.
Vyhlásenie Okrúhleho stola, ktoré uverejnil denník Új Szó v článku I.Veresa dňa 10.6.2014 pod názvom: „Okrúhly stôl nepošle kandidátov“ o tom, že maďarské občianske organizácie nenavrhnú svojich kandidátov na členov výboru, považujeme len za ďalší prejav ich politikárčenia a vytvárania neodôvodneného napätia, ktoré neprispieva k riešeniu problémov národnostných menšín, ale naopak, k ich vytváraniu. 

Dnešným dňom sa dodatkom k Výzve  na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny menia termíny doručenia registračných a kandidátnych listín z 12.6.2014 na 19.6.2014. Úrad splnomocnenca chce plne vyjsť v ústrety všetkým národnostným organizáciám, ktoré majú záujem zúčastniť sa volieb, aby mali väčší časový priestor pre výber svojich kandidátov, a umožniť samotným kandidátom kvalitnejšiu prípravu na volebné zhromaždenieVolebné zhromaždenie sa uskutoční dňa 4.júla 2014 v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky – hotel Bôrik.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
15183