STANOVISKO ÚRADU VLÁDY SR K ČLÁNKU V SME:

02.12.2016

STANOVISKO ÚRADU VLÁDY SR K ČLÁNKU V SME:

V dnešnom vydaní denníka SME – teda 2.12.2016 v tlačenej verzii a zo dňa 1.12.2016 o 21:33 aj v internetovej verzii, je uverejnený článok redaktora Matúša Burčíka pod názvom „Úrad vlády skartuje citlivé dokumenty,“ v ktorom priam neuveriteľným spôsobom prekrúca fakty uvedené  v odpovedi  Úradu vlády SR, zaslanej 30.11.2016 o 16:17 hodine prostredníctvom tlačového a informačného odboru.   
 
Úrad vlády SR nelikviduje žiadne „citlivé“ dokumenty, ako uvádza vo svojom zavádzajúcom titulku, ale všetky dokumenty v súlade so zákonom 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení.  Absolútne z kontextu redaktor vytrhol pasáž v zmluve s firmou OZO- RECYCLING, s.r.o., ktorá vychádza aj zo znenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Zmluva je zverejnená na:  http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2684247&l=sk .
 
 
Redaktor denníka SME účelovo ignoruje fakt, že ide o likvidáciu všetkých dokumentov z príslušného obdobia, VRÁTANE možných dokumentov s obchodným tajomstvom, dokumentov s dôvernými informáciami alebo údajmi tvoriacimi predmet ochrany údajov. Ide o údaje o mene a priezvisku, rodné číslo, bydlisko  a pod., napríklad v tom čase (v rokoch 1996 – 2003) uzavretých zmluvách a pod.
 
Je evidentné, že pán redaktor denníka SME ani tento zákon, ani oficiálny postup pri likvidácii dokumentov  nepoznáčo znamená jeho maximálnu neprofesionálnosť, alebo sa „tvári“, že tento zákon a postup nepozná – a to len preto, aby mohol napísať tento pravdu skresľujúci článok a manipulovať čitateľmi.

Podobne tak postupuje redaktor v prípade informovania verejnosti o „korešpondencii vtedajších predsedov vlády“, (myslí sa: p.Mečiar, p.Dzurinda, p.Moravčík) ktorá sa medzi zlikvidovanými dokumentmi nachádza. Opäť zámerne vypustil slovo „bežná“, ktorá je v  odpovedi Úradu vlády SR a úrad vlády na spojení „bežná korešpondencia“ trvá.

Novinárska neprofesionálnosť  a účelovosť článku redaktora Matúša Burčíka je skutočne zarážajúca.

Úrad vlády SR zdôrazňuje, že nelikvidoval žiadne „citlivé“ dokumenty, ako uviedol v dnešnom článku denník SME, a že postupoval v súlade s príslušnými zákonmi SR v ich platných zneniach.

Zverejňujeme tiež kompletný zoznam dokumentov určených tak na archiváciu, ako aj na likvidáciu, a kompletné znenie odpovede úradu vlády pre redaktora denníka SME Matúša Burčíka. 
 

SKARTAČNÝ NÁVRH

Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov

 Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
 
 
ODPOVEĎ  ÚRADU VLÁDY SR REDAKTOROVI:

Dobrý deň,
úrad vlády uskutočnil prieskum trhu firiem zaoberajúcich sa likvidáciou papiera v záujme šetrenia verejných prostriedkov daňových poplatníkov a zníženia nákladov spojených s likvidáciou nepotrebného papiera, ako sú rôzne kópie, koncepty listov, rôzne tlačoviny a registratúrne záznamy, ktorým uplynula lehota uloženia, a po ich riadnom vyraďovacom konaní v súlade so zákonom 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení.

Zároveň úrad vlády oslovila s ponukou aj  spoločnosť OZO RECYCLING z Liptovského Mikuláša, ktorá ponúka túto službu bezodplatne, a navyše pri väčšom odbere zabezpečujú dopravu vlastným autom. Okrem toho spoločnosťponúka zadarmo aj uskladňovacie obaly (igelitové vrecia, kartónové boxy). Po zvážení ponúk z prieskumu trhu bola podpísaná zmluva na likvidáciu nepotrebného papiera s uvedenou spoločnosťou. Prvýkrát boli využité jej služby po zverejnení zmluvy č. 819/2016 v registri zmlúv dňa 15. novembra 2016.

Predmetom likvidácie boli staré zásoby nepotrebného papiera, ako sú duplicitné a multiplicitné výtlačky materiálov z rokovaní vlády a jej poradných orgánov, rôzne koncepty listov, tzv. šmiráky, obálky a časť registratúry predsedu vlády SR z rokov 1996 až 2003, ktorá prešla riadnym vyraďovacím konaním a so súhlasom štátneho dozoru Ministerstva vnútra SR.  Išlo o bežnú korešpondenciu predsedov vlády z uvedeného obdobia (p. Mečiar, p.Moravčík, p.Dzurinda), duplicitné, prípadne nezaradené materiály z rokovania vlády, zborníky, knihy, učebnice ešte z čias socializmu, prípadne tesne po revolúcii a pod.

Proces likvidácie dokumentov je nasledovný: Úrad vlády  SR požiada Slovenský národný archív o vyraďovacie konanie, ten  určí termín a jeho pracovníci prídu vykonať obhliadku registratúry, to znamená, že posúdia správnosť rozdelenia listín určených na archivovanie alebo skartáciu. Následne nám posielajú rozhodnutie o vyraďovaní -  teda to, čo je podľa ich schválenia nepotrebné, sa likviduje, a z toho, čo je určené na archivovanie, sa vyhotoví zoznam a v archívnych  krabiciach  označených príslušným štítkom sa expeduje do Slovenského národného archívu.
 

S pozdravom

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
www.vlada.gov.sk
tlacovyodbor@vlada.gov.sk
 
Otázky:
Dobry den,
chcem sa opytat, co konkretne a v akom rozsahu je predmetom likvidacie zaznamov, na ktoru si Urad vlady objednal firmu OZO - Recycling z Liptovskeho Mikulasa.
Vdaka za odpoved,
 
Matus Burcik
21575