Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

STANOVISKO ÚV SR: NEHORÁZNE ZAVÁDZANIE P.ONDEKA

01.12.2017

Úrad vlády SR  považuje vyhlásenia predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy P.Ondeka  o „pomste predsedu vlády“ a vyvolávanie sociálneho napätia za nehorázne.   Pedagogickým a odborným zamestnancom, ako aj vysokoškolským pedagógom, sa platy zvyšovali v januári 2016, a to o 4%, ďalšie navýšenie bolo o 6% percent od 1. septembra 2016, t.j. o 4 mesiace skôr a  o 2% percentá viac ako ostatným zamestnancom verejnej a štátnej správy, ako  aj  od 1.septembra v  roku 2017 o 6 % - opäť o 4 mesiace skôr a 1,2% viac ako ostatným zamestnancom verejnej a štátnej správy. Spolu od januára 2016 do septembra 2017, t.j. za  necelé dva roky boli učiteľom ako jediným zvýšené platy spolu o 16%.

Zdôrazňujeme, že zvýšené platové tarify v septembri 2017 ostávajú učiteľom zvýšené aj počas celého roka 2018 .

Už aj v  minulom roku zástupcovia školských odborov nesúhlasili so 4% navýšením platov na rok 2017, ani s 2% odmenami a memorandom (dohodou) o zvýšení platov aj na rok 2018, a tým sa sami vylúčili z kolektívneho vyjednávania týkajúceho sa platových taríf.

Vláda SR sa pri navýšení platov učiteľov do roku 2020 bude riadiť programovým vyhlásením, ktoré aj dodrží. V ňom je záväzok vlády SR zvyšovať platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2016 a následne „za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania.“

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
22999