Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR

Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Telefón: +421 2 50236 222
E-mail: info@statistics.sk
Internetová stránka: http://www.statistics.sk/