Štatistiky

Štatistický prehľad trestných činov korupcie,obsahujúci celkový počet zistených trestných činov korupcie, celkový počet uznesení o vznesení obvinenia a celkový počet obvinených osôb za trestné činy korupcie, na základe údajov poskytnutých národnou protikorupčnou jednotkou národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru.
 
Národná protikorupčná jednotka vznikla ku dňu 1. decembra 2012 v štruktúre národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru ako nástupnícky útvar bývalého Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru.
 
Informácie a kontakty na národnú protikorupčnú jednotku národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, vecne príslušnú najmä pre odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia a športová korupcia), nájdete na internetovej stránke: 
 
http://www.minv.sk/?NPKJ

 

Rok  
2013
 
2014
 
2015
Celkový počet zaevidovaných trestných činov korupcie 370 468 367
Celkový počet uznesení o vznesení obvinenia podľa
(§ 206 Trestného poriadku) za trestné činy korupcie
57 77 79
Celkový počet obvinených osôb za trestné činy korupcie 104 141 116
 
Kontakty nájdete aj na tejto web stránke v časti: Kam nahlasovať korupciu


8726

Dátum poslednej aktualizácie: 26.07.2016