Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Štátna pečať

Pečať Slovenskej republiky
Štátna pečať sa používa na originál listiny ústavy a ústavných zákonov Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv, poverovacích listín diplomatických zástupcov a v ďalších prípadoch, v ktorých je jej použitie obvyklé.
Priemer pečate je 45 mm.
Pečatidlo uschováva prezident SR.

 

Vyobrazenie štátnej pečate Slovenskej republiky
Zbierka zákonov č. 63/1993
63
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. februára 1993
o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
§ 12
 
  1. Štátna pečať Slovenskej republiky (Ďalej len “štátna pečať”) je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znak, pričom farby znaku sú vyznačené heraldickým šrafovaním.
  2. Okolo štátneho znaku je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) Slovenská republika.
  3. V dolnej časti kruhopisu štátnej pečate je lipový lístok.

 

Pečať Slovenskej republiky na stiahnutie
+formát SVG +formát AI +formát PDF +formát PS

8761