Stavebné úpravy priestorov Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 12.12.2018