Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Streda, 15. jún 2011

15.06.2011

9.30 Ministerský klub

10.00 Úrad vlády SR
Pod vedením predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej sa uskutoční 50. schôdza vlády SR.
2577