Stretnutie medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit na Úrade vlády SR

30.10.2019

Dnes, v stredu 30. októbra 2019 o 13.00 hna Úrade vlády SR v Bratislave (Zrkadlová sála) sapredseda vlády SR Peter Pellegrini zúčastní na stretnutí medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit.
 
27095