Študenti šokovali znalosťami o eurofondoch

16.11.2015

„Ich výhody si uvedomujem každý deň. Eurofondy. Páči sa mi, že znižujú regionálne rozdiely z hľadiska príjmov, bohatstva a rovnosti príležitostí. Napriek tomu, že som na internete čítala, že Slovensko zaostáva v čerpaní eurofondov a úroveň čerpania musíme zvýšiť najmä v oblasti vedy, výskumu a inovácie, mňa osobne sa eurofondy dotkli a ich výhody si uvedomujem každý deň“, napísala vo svojej slohovej práci Lucia Okániková z Gymnázia Varšavská v Žiline, ktorá sa   minulý rok zapojila do podujatia Roadshow a bola odmenená.

Tohoročná Roadshow po stredných a stredných odborných školách sa v ôsmich krajských mestách Slovenska 2015 uskutočňuje v mesiacoch november a december.   Do podujatia sú zapojení študenti tretích ročníkov  aj prostredníctvom písania slohovej práce na tému: Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu.  Minulý týždeň Roadshow zavítala na stredné školy v Nitre a Bratislave, ktoré mali skúsenosti z čerpaním finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie. Už vyše 100 študentov  úspešne zvládlo  vstupné testy o Európskej únii či  vlastnú prezentáciu o štrukturálnych fondoch. Každý z nich   napísal slohovú prácu, v ktorej mohol vyjadriť  svoje postrehy, skúsenosti a názorytýkajúce sa eurofondov. Ich práce budú vyhodnotené koncom januára 2016, autori najlepších môžu získať tablety, mobily, fotoaparáty či audioprehrávače.

V Nitre študenti v diskusii prejavili záujem najmä o stáže v štátnych inštitúciách, ktorých agenda súvisí s  implementáciou eurofondov.  V Bratislave doslova šokovali organizátorov znalosťami o príkladoch dobrej praxe, ba dokonca v presnej definícii eurofondov.  Zaujímal ich aj priamy  efekt eurofondov na ich uplatnenie po škole v praxi.  Konkrétne príklady realizovaných projektov priamo v ich meste či regióne však mnohých prekvapili,  nechýbalo ani  kritické vnímanie niektorých aspektov týkajúcich sa finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ – napr.  tempo čerpania  či možná miera korupcie.
 

Tento týždeň sa Roadshow 2015  presunie do dvoch škôl  v Trenčíne – v stredu 18.novembra 2015 o 8.50 hod navštívime Súkromné gymnázium  Futurum a vo štvrtok 19.novembra 2015 o 8.00 hod  Športové gymnáziu na Kožušníckej.
 

V Trenčíne sa v stredu 18.novembra  od 8.30 hod. v hoteli Magnus uskutoční aj jedna z regionálnych konferencií, ktoré sú naplánované aj v Trnave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach či Prešove. Konferencie  sú obsahovo zamerané na prezentáciu nového programového obdobia 2014-2020.  Zástupcovia jednotlivých riadiacich orgánov predstavia strategické a programové dokumenty,  aj  jednotlivé operačné programy. Súčasťou aktivity je otvorenie putovnej výstavy zbierky fotografií spolu s multimediálnou prezentáciou zameranou na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013.   

Organizátorom podujatia, ktorého cieľom je  pozitívne ovplyvnenie stavu a vývoja implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na Slovensku,  je Úrad vlády Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fonduv Slovenskej republike.
 
Úrad vlády SR – Odbor informovanosti a publicity
 
www.vlada.gov.sk
www.nsrr.gov.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk
 
19443