Študenti stredných škôl na Roadshow pripravia vlastné EÚ projekty

30.09.2016

Úrad vlády SRako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravil na mesiac október 2016 opäť zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Roadshow 2016. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ponúknuť im možnosť pripraviť projektový zámer na základe skutočných potrieb  regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov.
 
Roadshow 2016 zavíta do  18 miest Slovenska -  už v pondelok 3.októbra 2016 štartuje Roadshow 2016 v Lučenci  na Obchodnej akadémii, pokračuje v mestách ako Rimavská Sobota, Hnúšťa, Tisovec, Veľký Krtíš, Krupina, Topoľčany, Čadca, Turčianske Teplice, Považská Bystrica, ale aj Sabinov, Kežmarok, Revúca, Rožňava, Vranov Nad Topľou, Sobrance, Trebišov a končí sa 13.októbra 2016 vo Svidníku na Strednej. priemyselnej škole.  Zoznam miest, škôla štatút je zverejnený na: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/roadshow-2016/
  
Podujatie bude pozostávať z informačného stretnutia, krátkeho vedomostného testu a prednášky, na ktorej sa študenti budú mať možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o operačných programoch. Následne im lektori vysvetlia súťažné zadanie – simulované spracovanie projektového zámeru. Študenti budú mať možnosť vytvoriť za každú školu maximálne 3 súťažné štvorčlenné družstvá, ktoré budú vypracovávať súťažný projektový zámer.  Termín jeho odoslania na adresu Úradu vlády SR je 31.12.2016 Práce bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov.
 
Pre víťazov ako jednotlivcov, ale aj pre školy sú pripravené zaujímavé hodnotné ceny:
     
Pre školy :
 
1.cena      Tovar v hodnote 10.000,- €
2.cena      Tovar v hodnote   8.000,- €
3.cena       Tovar v hodnote  6.000,- €
 
Každý člen víťazného tímu získa:
 
1.cena      Smart Tv 4K Ultra
2.cena      Tablet
3.cena      Smart hodinky
   
Kontakt pre média: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227   


Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk
21182