Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Študenti z celého Slovenska nakrúcali videá o konkrétnej finančnej pomoci EÚ práve ich okoliu – boli odmenení

30.04.2014

Úrad vlády Slovenskej republiky ,odbor informovanosti a publicity , v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia, vyhlásil v januári súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu okoliu“.
Základnou myšlienkou súťaže je zviditeľnenie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ konkrétnemu regiónu prostredníctvom videospotu.
Súťaž bola určená študentom stredných a vysokých škôl  Odborná komisia hodnotila práce neverejne. Rozhodla jednorazovo o udelení cien  podľa nasledovných hodnotiacich kritérií :
·                Uchopenie témy
·                Tvorivosť
·                Originalita
·                Spracovanie
·                Inovatívnosť
·                 
Hodnotiaca komisia  bola zložené so zástupcov Úradu vlády SR a odborných garantov z oblasti audiovízie .
Porota rozhodla nasledovne :
1.       Miesto : Kvalitná HD kamera
Marián Sloboda, Glogovec 63 ,Šenkvice 90081
2.       Miesto : 2 lístky na trojdňový festival NOVA ROCK 2014  v Rakúsku +1 vstupenka dospelý sprievod
Katarína Chudá, Nová štvrť 539, 951 21 Rišňovce
3.       Miesto : 2 lístky na festival Pohoda 2014++1 vstupenka dospelý sprievod
Nikola Kišová, Gymnázium Bernolákova 37, Šurany

Link na videá: https://www.youtube.com/watch?v=gyMybUBAwZI
 
Úrad vlády SR
 
14834