Švajčiari budú kontrolovať priebeh projektov švajčiarsko-slovenskej spolupráce na východe Slovenska

27.10.2014

História baníctva a železiarskej výroby, ale aj kanalizácia a čističky odpadových vôd – to všetko je súčasťou rozbehnutých projektov v rámci švajčiarsko-slovenskej spolupráce v štyroch obciach východného Slovenska, ktorých  cieľom je podporiť cestovný ruch, kultúrne a technické dedičstvo  a kvalitnejší život občanov. Aj preto sa v  utorok, 28.októbra 2014  o 9.00 hod za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce uskutoční slávnostné otvorenie Hámorského náučného chodníka Zemplínske Hámre.

Chodník  je dlhý 5,5 km a prepája všetky pamiatky obnovené v rámci projektu, ale tiež zaniknuté významné objekty a lokality v Zemplínskych Hámroch, dokumentujúce priemyselnú históriu obce. Má celkom 13 zastavení,  medzi ktoré patrí murovanica so sýpkou, bývalý tajch, hámor s vodným náhonom, banská štôlňa, úzkokoľajná železnička, bývalá garbiareň a pod. Informácie pre návštevníkov obce sú k dispozícii na  veľkoplošných paneloch s textami v slovenskom a anglickom jazyku. Súčasťou turisticko-informačného systému sú aj tri panoramatické mapy obce a okolitého regiónu, umiestnené na turisticky najviac frekventovaných miestach.

V rámci Hámorského náučného chodníka sú zatiaľ sprístupnené tri exteriérové expozície: zlievarenská činnosť - vysoká pec, výroba uhlia – míľa, doprava dreva – úzkokoľajka. Kompletný projekt s názvom Zemplínske Hámre – objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch   s obnovenými pamiatkami dokumentujúcimi ťažbu rudy a spracovanie železa, ako aj otvorením obecného múzea, bude dokončený v roku 2015. Finančný príspevok Švajčiarskej konfederácie je vo výške 11 674 321 CHF.

V stredu, 29.októbra 2014 bude delegácia pokračovať kontrolným dňom v obciach, ktoré si za pomoci prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu v sume 11 673 721 CHF budujú verejné kanalizácie a  čističky odpadových vôd:   ide o obce Dlhé nad Cirochou, Gemerská Poloma a Tušice. Predpokladaný termín ukončenia tohto projektu je máj 2015.

V rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu sa realizuje celkovo 21 projektov, ktorých cieľom je znížiť hospodárke a sociálne rozdiely v rámci SR, poskytnúť kvalitnejšiu pomoc sociálne slabším občanom,  podporiť skvalitnenie životného prostredia infraštruktúry, ale aj bezpečnosti a vzdelanosti.
 
Úrad vlády SR
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
www.vlada.gov.sk16307