Švajčiari pokračujú v podpore udržania zdravých lesov na Slovensku

29.01.2014

V stredu,  29.1.2014 v priestoroch Úradu vlády SR podpísali veľvyslanec Švajčiarska v Slovenskej republike, J.E. Christian Fotsch a vedúci Úradu vlády SR Igor Federič Dodatok k Zmluve o projekte: „Monitoring a výskum lesných ekosystémov“. Projekt realizovaný Národným lesníckym centrom je podporený z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce čiastkou 1 964 577 Eur, na ktorej sa Švajčiarska konfederácia podieľa sumou 2 088 000 švajčiarskych frankov. Podpísaným dodatkom sa predlžuje doba trvania  projektudo 31. decembra 2015 tak, aby sa mohli zrealizovať všetky plánované ciele a aby sa nová technológia mohla využiť napríklad aj pre potreby územného plánovania. Cieľom projektu je zachovať zdravé lesy pre budúce generácie v podmienkach prebiehajúcich klimatických zmien a pôsobenia ďalších stresových faktorov efektívnym zberom údajov o lesoch, ako aj o celej krajine, prostredníctvom novej technológie diaľkového prieskumu zeme.  Jej hlavnou súčasťou je letecký laserový skener LIDAR, ktorý zabezpečuje snímky a údaje využívané okrem iného pri tvorbe Programov starostlivosti o lesy v roku 2014. Spracované výstupy z tejto technológie budú v závere projektu k dispozícii nielen organizáciám štátnej a verejnej správy, ale aj vlastníkom, užívateľom lesov, samosprávam, univerzitám a širokej verejnosti.
         Projekt vzbudil záujem na viacerých fórach, napr. na medzinárodnej konferencii „Ekosystémové služby lesov“ alebo  na Kongrese ITAPA 2013 v novembri minulého roku, kde  získal 2. cenu v kategórii Zlepšovanie procesov. Je vysoko cenený aj odbornou verejnosťou.
          Úrad vlády SR má so Švajčiarskom dlhodobo konštruktívnu spoluprácu, Švajčiarsky finančný mechanizmus podporuje už množstvo projektov týkajúcich sa sociálnej práce s hendikepovanými deťmi, vytvorenia komunitných centier, skvalitnenia života v obciach vybudovaním verejných kanalizácii, či príspevkov na rozvoj cestovného ruchu v našej krajine.
 
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR 
 

14149