Švajčiarske peniaze pomohli aj „Nesvadbovu“

16.11.2015

Len 206 ročná obec Zemplínske Hámre –  brána do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO – ukončila švajčiarsky projekt Zemplínske Hámre – objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch.

O niečo viac ako do bodky projekt splnil svoju úlohu  - oživil kultúrne a technické dedičstva obce, vytvoril možnosti celoročnej turistiky a skvalitnil služby pre turistov.  
Švajčiarska konfederácia  spolu s Úradom vlády Slovenskej republiky -  správcom Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce  - vytvorili podmienky na podporu realizácie všetkých aktivít, a to najmä vďaka predĺženiu  doby realizácie projektu o potrebný čas, t.j. o  13 mesiacov.

Zemplínske Hámre získaný čas a financie v celkovej hodnote 1 192 869 eur, z čoho podpora Švajčiarska tvorila 1 013 939 eur, skutočne využili a vďaka nenávratnému finančnému príspevku v obci majú vybudované:
 
·         Obecné múzeumna ploche 1 169 m2 , ktoré ponúka 4 vnútorné expozície, 3 vonkajšie expozície (zlievarenská činnosť - vysoká pec, výroba uhlia – miľa, doprava dreva – úzkokoľajka) s 8 obnovenými pamiatkami (kamenná murovanica, sýpka, vysoká pec, hámor s vodným náhonom, štôlňa, miľa, úzkokoľajka, zvonica);
·         vzdelávaciu miestnosťvybavená informačnými technológiami a nábytkom;
·         galerijnú miestnosťvybavená mobilnými panelmi;
·         dve remeselné dielne, ktoré sú  kompletne vybavené technickými zariadeniami, či  drobným náradím a materiálom  - v rámci sprievodného programu múzea si môžu návštevníci vyskúšať prácu na  tkáčskom stave, hrnčiarskom kruhu, elektrickej peci na vypaľovanie keramiky;
·         Hámorský náučný chodník:História priemyselnej výroby v dĺžke 10,4 km značených turistických trás so 14 zastaveniami;
·         turistické informačné centrumna ploche 32,4 m2, ktoré je  v prevádzke od roku 2015 a ktoré  poskytuje informácie vrátane nonstop prístupu cez 3 exteriérové multimediálne informačné kiosky;
·        a vytvorené dve pracovné miesta – kurátor Obecného múzea a pracovník turistického informačného centra.
 
Čo ďalej?
Obec Zemplínske Hámre sa vďaka švajčiarskeho projektu stáva postupne jednou z najnavštevovanejších obcí v regióne Snina. V Obecnom múzeu bude prezentovaná priemyselná činnosť v obci, karpatské úzkokoľajky, karpatské bukové pralesy zaradené do zoznamu UNESCO, známi rodáci a zaujímavosti v regióne Snina.
 
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu detí materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl zabezpečujú v obci regionálnu výchovu prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho programu z oblasti histórie, kultúrneho dedičstva a prírody a environmentálnej výchovy, napr. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896185183761782.1073741843.668845806495722&type=3).   
 
V Galérii budú prebiehať  rôzne výstavy, napr. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.934876629892637.1073741849.668845806495722&type=3.
 
Aj v budúcnosti sa budú organizovať hromadné turistické výstupy na Sninský kameň, ukážky rôznych remeselných činností, tvorivé remeselné dielne či celoročne sprístupnené verejnosti všetky vybudované priestory s maximálnou dostupnosťou potrebných informácii. Obec bude naďalej  iniciovať zapojenie ďalších aktérov cestovného ruchu na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne Snina a Zemplín.
 
 
Úrad vlády SR – Odbor implementácie švajčiarskeho finančného mechanizmu
www.swiss-contribution.sk
 
 
 
 
 
 
 
19498